MCE: EMPRESA

La nostra trajectòria

La nostra trajectòria

La història

MCE Consultors va néixer l’any 1990 de la mà de l’Alfredo Fernàndez Esplugas, enginyer industrial especialitzat en les tècniques de millora contínua japoneses, el Kaizen o Lean manufacturing. La seva idea era implementar aquestes tècniques a les empreses del nostre país, per tal de què oferissin productes d’alta qualitat mitjançant processos productius eficients.

Durant els anys 1995-2000, l’empresa es va especialitzar en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i de medi ambient, centrant-se en la indústria de l’automoció i es va convertir en un referent en la implementació de les normes UNE-EN-ISO 9001,  ISO 14001, TS 16949 i les seves eines específiques de gestió.

A partir del 2000, l’empresa va continuar amb la qualitat i la  millora contínua, estenent-se a altres sectors: béns d’equipament, químic, serveis, fet que va permetre multiplicar per deu els clients i el nombre de projectes. Al voltant del 2005 va començar a introduir les eines per a la innovació als seus clients, ajudant-los a l’hora, a cercar finançament pels projectes.

Durant la seva vida, MCE ha estat capaç d’identificar les necessitats dels clients davant de les diferents situacions econòmiques i socials, adaptant els seus productes de consultoria a la realitat empresarial.

Què som i on volem anar

MCE és una consultoria que assessora i forma a les persones de les empreses perquè tinguin la capacitat de convertir els seus processos en eficients, que donin productes i serveis innovadors, d’alta qualitat i a l’hora respectuosos amb el medi ambient.

Per tal de què les empreses realitzin els seus projectes, MCE cerca el millor finançament públic dins de l’àmbit estatal.

Els nostres valors

Els nostres valors
 • Coneixement tècnic
 • Compromís
 • Innovació en metodologies docents i de consultoria
 • Rigurositat en l’aplicació d’estàndards
 • Honestedat, Transparència
 • Treball en equip

Les 10 raons principals per les quals les empreses trien MCE:

 • Consultoria i formació centrada en el client, personalitzada, que permet adaptar el nostre servei a les necessitats, els interessos i els coneixements de cada empresa
 • Senzillesa i practicitat a l’hora d’entendre la consultoria, que facilita la implementació dels nous sistemes a les empreses
 • Col·laboració entre client i consultoria, formant un equip de projecte.
 • Amb acompanyament, orientant a l’empresa durant tot el projecte i proporcionant-li assessorament continu per garantir el seu èxit.
 • Independència i confidencialitat
 • Lideratge i innovació en metodologies docents i de consultoria
 • Estàndards elevats de qualitat de servei, recerca i gestió
 • Preu adequat pels serveis oferts
 • Nivells elevats de satisfacció dels clients
 • Fidelitat, tenim clients que ho són des de fa vint anys i que ens recomanen a altres empreses