Implantació / formació de sistemes de gestió mediambiental

Implantació / formació de sistemes de gestió mediambiental

La nostra societat és cada vegada més sensible respecte el medi ambient perquè s’ha adonat que sense una adequada cura de la natura, cada vegada hi haurà més impactes negatius a l’entorn on vivim. Per aquest motiu, empreses, particulars i administracions estan realitzant un esforç per establir normes de protecció del medi ambient i mecanismes per tal de complir-les.

MCE, S.L. té experiència reconeguda en la implantació de Sistemes de Gestió mediambiental i disposa de metodologies per a la  implantació senzilla i efectiva que s'adapten a les característiques pròpies de cada empresa.

SERVEIS OFERTS

  • Implantació de Sistemes de Qualitat ISO 14001 i EMAS
  • Memòries de sostenibilitat
  • Externalització de la funció ambiental
  • Programes de sensibilització ambiental
  • Diagnosi i Auditories mediambientals
  • Integració de Sistemes de Qualitat, Medi ambient, Seguretat i Salut Laboral i innovació.
  • Quadre de comandament integral: Gestió d’indicadors ambientals