Implantació / formació de sistemes de gestió

Implantació / formació de sistemes de gestió

En un context que es caracteritza per la internacionalització de l'economia,  on el percentatge de subcontractació sobre el valor afegit és cada vegada més elevat, moltes empreses exigeixen als seus proveïdors que operin dins d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i que se certifiquin.

Fa falta aprofitar aquest fet per iniciar o consolidar el  procés de millora i canvi en l'empresa, la correcta implantació de normes d'assegurament de la qualitat afavoreix la confiança del client, la reducció de costos de la no-qualitat, la capacitat de resolució de problemes, la planificació,  la formació i la satisfacció del personal.

MCE, S. L. té experiència reconeguda en la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i disposa de metodologies per a la implantació senzilla i efectiva que s'adapten a les característiques pròpies de cada empresa.

SERVEIS OFERTS

 • Tècniques d’autocontrol
 • Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001
 • Sistema de Gestió de la Qualitat IATF 16949
 • Sistema de gestió de la Seguretat de la Informació ISO 27001
 • Sistema de Gestió de la qualitat indústria aeronàutica ISO 9100
 • Sistema de Gestió de la Qualitat indústria ferroviària IRIS
 • Implantació de la Llei de protecció de dades (LOPD)
 • Qualitat Total, TQM, Kaizen, Sis Sigma
 • Ètica Empresarial. Norma SA 8000 de Responsabilitat Social
 • Els Manuals de TS 16949: AMFE, PPAP, APQP, MSA, SPC
 • Sistemes integrats Qualitat, Medi ambient, Seguretat, Innovació
 • Eines per a la millora de la qualitat: Anàlisi funcional (QFD), Resolució de problemes (8D), Anàlisi de causes (Ishikawa), Eines per a la classificació de defectes (PARETO), Ordre i neteja (5S), Quadre de comandament integral (CMI)
 • Norma europea de qualitat UNE-EN-15038:2006 servei de traducció
 • Avaluacions i Auditories internes (ISO 9001, TS 16949,VDA 6.3)
 • Pla de Millora de Proveïdors